Succesvol participatie project voor jongeren in Den Haag stopt door gebrek aan financiering

Project JA voor een Kans, stopt per half februari 2020.

Dat maakten de Haagse Fondsen en Xtra Plus gisteren bekend. Een noodzakelijke keuze omdat het niet gelukt is om structurele financiering te vinden, ondanks de positieve resultaten. JA voor een kans biedt kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen een kans op werk of een opleiding. In haar driejarig bestaan hebben 130 jongeren een leerwerktraject kunnen volgen door tijdelijke financiering van een aantal fondsen.

JA voor een Kans is een initiatief van Fonds 1818 en Stichting Boschuysen. Drie jaar geleden sloegen dertien fondsen de handen ineen om leertrajecten te financieren voor jongeren die het door
multi problematiek maar niet lukt om aan werk of school te komen of steeds weer uitvallen. Jongeren met bijvoorbeeld psychische problematiek, jong ouderschap, schuldenproblematiek of een verstandelijke beperking. Initieel bood het project ruimte aan 50 jongeren, maar dit werden er uiteindelijk 130.

Het loont om te investeren in kwetsbare jongeren maar commitment blijft uit

Directeur van Fonds 1818 Sanne ten Bokkel Huinink betreurt de beslissing: “Deze jongeren hebben specifieke begeleiding en vooral maatwerk nodig om een eerste stap te kunnen zetten om van de bank af te komen zonder de druk dat het direct goed moet gaan. En dat is wat JA voor een Kans biedt. Met dit project wilden we aantonen dat het loont om in deze kwetsbare jongeren te investeren en dat is wat ons betreft gelukt. We zien het echter niet als een blijvende taak van de fondsen om deze doelgroep naar werk te begeleiden, die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en het UWV. En ondanks de vele gesprekken die er gevoerd zijn, komt er van die organisaties onvoldoende commitment. Daarmee houdt het voor ons op.”

Pijnlijk dat het project ondanks de positieve resultaten moet stoppen

Afgelopen zomer werd JA voor een Kans overgedragen aan Xtra Plus, de organisatie die ook het Jeugd Interventie Team en Loket Jonge Moeders onder haar vleugels heeft. Eveneens is er hulpverleningsaanbod voor jongeren met complexe problematiek. Ondanks het feit dat JA voor een Kans een mooie aanvulling is op hun aanbod, is het ook hen niet gelukt om duurzame financiering te krijgen bij de gemeente Den Haag of vanuit de WMO. “Het is pijnlijk om te moeten constateren dat een preventief project voor deze complexe doelgroep vanwege een tekort aan financiering moet stoppen, ondanks de positieve resultaten. De kans is aanwezig dat dit de samenleving op langere termijn meer geld zal kosten.” aldus Truus van Tiggelen, directeur Xtra Plus.

Juist kwetsbare jongeren komen buiten spel te staan

“Ik heb in de afgelopen jaren veel initiatieven voor jongeren zien komen en gaan,” zegt May van Waes. Zij is vanaf het begin betrokken als projectleider. “Projecten worden met veel enthousiasme binnengehaald en opgezet met stimuleringsgeld vanuit fondsen. Maar als na een jaar of twee het geld op is, wil de gemeente alleen de projecten steunen die zelf kostendekkend zijn. Daarbij stellen zij hoge eisen aan het percentage deelnemers dat moet uitstromen naar betaald werk. Eisen die juist voor de complexe doelgroep, onrealistisch zijn. Bij een deel van hen moet je al heel blij zijn dat zij überhaupt in beweging komen. Het gevolg is dat projecten die zich op de meest complexe groepen richten, ermee stoppen zoals eerder de Haagse initiatieven Het Ambacht, Vakbroeders en The Colour Kitchen. Hiermee verdwijnt aanbod voor de meest kwetsbare groep die daarmee buiten spel komt te staan.”

Bevorderen zelfredzaamheid van jonge burgers is een geweldige investering

JA voor een Kans heeft positieve resultaten geboekt bij een doelgroep die dikwijls al jaren niet actief was: 27,5% is een half jaar na het traject nog steeds aan het werk, 22,5% zit op school en nog eens 22,5% is doet een vervolgtraject of vrijwilligerswerk. “Het bevorderen van de zelfredzaamheid van haar jonge burgers is voor een stad een geweldige investering in haar eigen toekomst,” aldus Bernard Uyttendaele, rentmeester van Stichting Boschuysen. “De jongeren zijn van de bank af, doen weer mee en voelen zich weer waardevol. Dat is belangrijk voor deze jongeren, maar ook maatschappelijk heel relevant omdat we hiermee op lange termijn enorm veel kosten besparen.”

Overleg met de gemeente Den Haag

Xtra Plus en de fondsen zijn in overleg met de gemeente Den Haag. De gemeente zegt de komende periode te willen gebruiken om gezamenlijk te verkennen welke waardevolle elementen van het project JA voor een Kans op een andere wijze een vervolg kunnen krijgen. Als reden noemt zij dat zij graag samen met partijen uit de stad werken die een verlengde bieden van de gemeentelijke dienstverlening.

Uitnodiging aan de Haagse Politiek

De voorkeur van Xtra Plus en de fondsen is echter het project in zijn bestaande vorm te behouden. Zij nodigen de Haagse politiek van harte uit om samen te kijken naar structurele financiering en borging van het aanbod. De voorkeur van Xtra Plus en de fondsen is om JA voor een Kans onder te brengen bij Xtra Plus omdat zij vaak al contact hebben deze moeilijk te bereiken doelgroep.

Laatste ronde Ja voor een Kans

Begin februari vindt er een laatste oriëntatieweek plaats waar alle jongeren welkom zijn die graag íets willen, maar bij wie het zelfstandig niet lukt. Zij kunnen daarna instromen bij een leerwerktraject, nog één keer gefinancierd door de fondsen. Daarna stopt het project en gaat het ‘de koelkast in’ in de hoop op een doorstart, wanneer er in de toekomst toch budget vrijkomt voor hulp aan deze kwetsbare doelgroep.
Met de laatste beschikbare middelen vanuit de fondsen is besloten om tot eind 2020 bij het
Jongeren Informatie Punt een loket open te houden voor deze doelgroep. Het JIP houdt de informatie up to date vanuit de gemeente en leerwerkbedrijven. Jongeren, hulpverleners en ouders kunnen er terecht met hun vragen. Doel is om te blijven informeren en adviseren over de kansen die er in de stad zijn. Want er zullen altijd jongeren blijven die deze kans nodig hebben en er zijn gelukkig ook altijd ondernemers die hen deze kans willen bieden.

Voor deelname aan de Oriëntatieweek (3-7 febr. 2020) zie www.javooreenkans.nl .

Het JIP is iedere werkdag geopend van 13 – 17 uur op de Amsterdamse Veerkade 17A of ga naar www.jiphaaglanden.nl

Blog delen

Reactie geven