Onze missie en visie

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Wanneer blijkt dat een jongere meer hulp nodig heeft dan dat we kunnen bieden, zijn we een wegwijzer naar andere instanties.

Missie

Onze missie is jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen we door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Samen met ouders en intermediairs werken we aan een samenleving waarin jongeren meetellen en meedoen.

Visie

We willen jongeren ondersteunen op een manier die zij prettig vinden: met een persoonlijk gesprek in de winkel of op een openbare plek in hun wijk, maar ook via telefoon, e-mail, social media en WhatsApp. Het JIP is daarin vernieuwend en ondernemend. We streven een dienstverlenend en flexibel karakter na; we werken met inloopspreekuur en op afspraak waardoor jongeren tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. Bij het JIP hechten we grote waarde aan laagdrempeligheid; onze dienstverlening is daarom gratis, vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem.