Voor professionals

Werkt u met jongeren en heeft u een vraag?

Naast jongeren en ouders, ondersteunen we ook beroepskrachten. Op het gebied van jongerenthema's heeft het JIP een goed overzicht van de sociale kaart in Delft, Den Haag en Zoetermeer. Doordat we dagelijks vragen van jongeren beantwoorden, weten we vaak de snelste weg naar de juiste hulp- of dienstverlener. We denken graag met u mee in een casus en sluiten desgewenst aan bij uw gesprek met uw klant of cliënt. 

Flyers en posters bestellen

Werkt u op een plek waar veel jongeren komen en heeft u ruimte voor flyers en/of posters van het JIP? We sturen ze u graag toe of komen langs om nader kennis te maken en onze dienstverlening toe te lichten. Stuur een e-mail naar info@jiphaaglanden.nl.

Workshops en voorlichtingen

Doordat wij dagelijks vragen van jongeren beantwoorden, zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Vanuit onze preventieve rol verzorgen wij workshops en voorlichtingen over jongerenthema's als veilig vrijen, social media/mediawijsheid, de 18+ Checklist en meer. Dit kan voor zowel jongeren, ouders als voor professionals. 

Een voorlichting door een jongerenadviseur heeft meerdere voordelen: 

  • actuele kennis en informatie
  • verzorgd door iemand die dagelijks vragen van jongeren beantwoord
  • tips en adviezen vanuit de praktijk, dus direct toepasbaar
  • kan direct meedenken over casussen en sociale kaart

Onze voorlichtingen en workshops zijn niet gratis, maar in veel gevallen past het binnen onze reguliere subsidie en is het voor u kosteloos of goedkoper dan in de Toolkit staat vermeld. Bij afname van meerdere voorlichtingen achter elkaar, wordt er minder reis- en voorbereidingstijd berekend, waardoor de kosten lager uitkomen. 

Bekijk ons aanbod in de Toolkit  of bel ons: 070-2053500