Voor professionals

Werkt u met jongeren en heeft u een vraag?

Naast jongeren en ouders, ondersteunen we ook beroepskrachten. Op het gebied van jongerenthema's heeft het JIP een goed overzicht van de sociale kaart in Delft, Den Haag en Zoetermeer. Doordat we dagelijks vragen van jongeren beantwoorden, weten we vaak de snelste weg naar de juiste hulp- of dienstverlener. We denken graag met u mee in een casus en sluiten desgewenst aan bij uw gesprek met uw klant of cliënt. 

Flyers en posters bestellen

Werkt u op een plek waar veel jongeren komen en heeft u ruimte voor flyers en/of posters van het JIP? We sturen ze u graag toe of komen langs om nader kennis te maken en onze dienstverlening toe te lichten. Stuur een e-mail naar info@jiphaaglanden.nl.