Rechten & plichten

Met het krijgen van een kindje, krijg je er ook rechten en plichten bij. We vertellen je er graag wat meer over. Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen over jouw situatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder en geven je gratis juridische hulp tijdens ons juridisch jongeren spreekuur.

Aangifte

Binnen drie dagen na de geboorte moet je je kindje inschrijven bij de gemeente. Dat heet aangifte en dat doe je bij de afdeling Burgerzaken. Niet iedereen mag het kindje aangeven. Dat mogen alleen de moeder, de vader, iemand die bij de geboorte aanwezig was en iemand bij wie het kindje in huis is geboren, doen.

Erkenning

Als je niet getrouwd bent, kan de vader het kindje erkennen. Dat kan alleen met toestemming van de moeder. Jullie kiezen dan gelijk de achternaam. Erkent de vader het kindje niet, dan krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder. Als je getrouwd bent, hoeft de vader het kindje niet te erkennen.

Gezag

Ben je 18 jaar of ouder, dan krijg je als moeder automatisch het ouderlijk gezag over je kindje. Je bent dan verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan krijg je dit gezag niet automatisch. Zijn jullie niet getrouwd en wil de vader ook het ouderlijk gezag over jullie kindje hebben, dan moet hij een verzoek indienen bij de rechtbank, afdeling Kanton, in de gemeente waar jullie kindje is geboren. De vader krijgt het ouderlijk gezag alleen als de moeder het hiermee eens is. Zo niet, dan kan de vader alleen nog de rechter vragen om hem het ouderlijk gezag te geven.

Onderhoudsplicht

Ouders die het ouderlijk gezag hebben, zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor de opvoeding, eten, drinken, onderdak en onderwijs, totdat hun kind 21 jaar is. Dat heet onderhoudsplicht. Meestal voelen ouders zich vanzelf al erg verantwoordelijk voor hun kindje.

Voogdij

Ben je moeder en nog geen 16 jaar? Dan kan de rechter een voogd aanstellen, bijvoorbeeld je ouders, die totdat je 18 bent, het gezag uitvoert. Een voogd verzorgt het kindje niet. Soms krijgt een voogdijinstelling de voogdij over het kindje. Dan is de rechter van mening dat de ouders niet de goede keuzes voor het kindje kunnen maken.

Ondertoezichtstelling - OTS

Als je ondertoezicht staat en je krijgt een kindje, staat je kindje niet automatisch ook onder toezicht. Op aanvraag onderzoekt de Raad van de Kinderbescherming of een ondertoezichtstelling van je kindje nodig is. Zo ja, dan stopt de voogdij over je kindje pas als de rechter dit goedkeurt, en niet automatisch als je 18 wordt.

Kinderbijslag

Vanaf de geboorte totdat je (thuiswonende) kind 18 jaar wordt, krijg je kinderbijslag. Hiervan betaal je bijvoorbeeld eten, drinken, kleding, school en sport voor je kind. De kinderbijslag zijn vaste bedragen per leeftijdscategorie; het maakt niet uit hoeveel je verdient. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de kinderbijslag. Hier vind je ook meer informatie. Gebruik je de kinderbijslag niet voor het levensonderhoud van je kind? Dan kan de SVB de kinderbijslag stoppen.

Kindgebonden budget

Als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt, kun je van de Belastingdienst een kindgebonden budget ontvangen. Deze toeslag voor kinderen tot 18 jaar, krijg je dan naast de kinderbijslag. Kijk hier of je in aanmerking komt voor een kindgebonden budget.

Stel ons een vraag over 'Rechten & plichten'

Bij het JIP helpen we je graag verder. Heb je een vraag? Laat het ons weten. Geen vraag is ons te gek. We hebben al heel wat jongeren geholpen. Ben jij de volgende? Je bent van harte welkom! Vul je gegevens in en stel ons je vraag. Je hoort snel van ons.

Maak kennis met JIP!

 • Organisaties


  Gratis en anoniem advies over je rechten. Spreekuur wordt vezorgd door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag.
  Stadhuisplein 1, Zoetermeer |
  Inloopspreekuur elke woensdag van 14:00-17:00 uur.

  RECHTSWINKEL ZOETERMEER
  Preventief advies en informatie over je rechten. 
  In gebouw van ‘VIP voor Vrijwilligers’ Zuidwaarts 1, Zoetermeer
  Iedere vrijdagavond inloopspreekuur vanaf 19:30. Binnenlopen tot 20:00. Geen afspraak nodig.

 • Links

  KINDER- EN JONGERENRECHTSWINKEL
  Gratis en vertrouwelijk informatie en advies over rechten en plichten van kinderen en jongeren.

  HET JURIDISCH LOKET
  Gratis juridische informatie en advies. Je kunt bij hen binnenlopen, bellen of met hen chatten.

  KINDEROMBUDSMAN
  Hier kan je terecht voor vragen over kinderrechten. 

 • Brochures

  JONG EN EEN KIND GIDS VAN HET FIOM
  Informatie en tips voor jonge ouders.

Stel ons een vraag over 'Rechten & plichten'

Bij het JIP helpen we je graag verder. Vul je gegevens in en stel je vraag. De info die jij ons stuurt gebruiken we alleen om jou advies en informatie te mailen. We geven jouw informatie niet door aan anderen. Je hoort snel van ons!