Leer- en kwalificatieplicht

Tot 16 jaar ben je verplicht om fulltime naar school te gaan. Spijbelen meldt de school aan de leerplichtambtenaar. De eerste keer krijg je meestal een waarschuwing. De ambtenaar kan jou en je ouders ook oproepen voor een gesprek. Je moet dan uitleggen waarom je spijbelt, zodat de leerplichtambtenaar kan zoeken naar een oplossing. Een leerplichtambtenaar kan ook een proces-verbaal opmaken of een boete geven.

Tot 18 jaar moeten alle jongeren onderwijs volgen. Je moet een startkwalificatie halen: havo- , vwo- of mbo-2-diploma. Onderwijs mag dan ook een combinatie zijn van leren en werken, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Ben je 18? Dan mag je alleen stoppen met school als je een startkwalificatie hebt. Zo niet, dan ga je totdat je 23 bent met een medewerker van het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) bekijken hoe je alsnog een startkwalificatie kunt halen.

Sommige jongeren zijn niet in staat om een startkwalificatie te halen. Bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Zij zijn vrijgesteld.

Stel ons een vraag over 'Leer- en kwalificatieplicht'

Bij het JIP helpen we je graag verder. Heb je een vraag? Laat het ons weten. Geen vraag is ons te gek. We hebben al heel wat jongeren geholpen. Ben jij de volgende? Je bent van harte welkom! Vul je gegevens in en stel ons je vraag. Je hoort snel van ons.

Maak kennis met JIP!

Stel ons een vraag over 'Leer- en kwalificatieplicht'

Bij het JIP helpen we je graag verder. Vul je gegevens in en stel je vraag. De info die jij ons stuurt gebruiken we alleen om jou advies en informatie te mailen. We geven jouw informatie niet door aan anderen. Je hoort snel van ons!