vlag
vlag

Klachtenregeling

JIP geeft informatie, advies en lichte ondersteuning aan jongeren van 12 tot en met 26 jaar. Als wij niet kunnen helpen, verwijzen we je door naar iemand die je mogelijk wel kan helpen. Bij het JIP kun je, tijdens openingstijden, zonder afspraak terecht. Alles wat je met onze jongerenadviseurs bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Het kan zijn dat je niet helemaal of helemaal niet tevreden bent over de informatie of het advies dat je hebt gekregen, of dat je niet tevreden bent over de medewerker die jou geholpen heeft. In dat geval willen we dat graag van je weten. Alleen wanneer jij ons laat weten wat je wel of niet wilt, kunnen we daar rekening mee houden. En dat doen we graag, want we zijn er voor jou! Bovendien leren wij zo onze dienstverlening te verbeteren.

Ben je ontevreden? Bespreek dit indien mogelijk met de jongerenadviseur van het JIP zelf. Er wordt dan samen met jou gekeken naar manieren om die ontevredenheid weg te nemen. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je contact opnemen met de manager van het JIP:
JIP Haaglanden
T.a.v. manager JIP

Paviljoensgracht 33
2512 BL Den haag
070-205 3500

Als je vervolgens van mening bent dan je ontevredenheid nog niet is weggenomen, kun je een officiële, schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie van Xtra:

Klachtencommissie Stichting Xtra
T.a.v. Ambtelijk secretaris
p/a Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Klachtencommissie@xtra.nl

Nadat je de klacht hebt ingediend, ontvang je binnen een week bericht van ontvangst.
Download hier de gehele klachtenregeling van Xtra Welzijn.