vlag
vlag

Missie en visie

Het JIP biedt gratis en vertrouwelijk informatie, advies en lichte ondersteuning aan jongeren van 12 t/m 26 jaar. Indien gewenst kan de jongere ook anoniem contact met ons opnemen. Wanneer blijkt dat een jongere meer hulp nodig heeft dan dat wij kunnen bieden, zijn we een wegwijzer naar andere instanties.

Onze missie

Onze missie is jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Enerzijds doen we dit door informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren, anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Samen met ouders en andere professionals werken we aan een samenleving waarin jongeren meetellen en meedoen.

Onze visie

We willen jongeren ondersteunen op een manier die zij prettig vinden: met een persoonlijk gesprek bij één van onze JIP’s of via de telefoon, e-mail, social media en WhatsApp. Het JIP is daarin vernieuwend en ondernemend. We streven een dienstverlenend en flexibel karakter na; we werken met een inloopspreekuur en op afspraak waardoor jongeren tijdens onze openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. Bij het JIP hechten we grote waarde aan laagdrempeligheid; onze dienstverlening is daarom gratis, vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem.