vlag
vlag

Privacyregeling

JIP Haaglanden valt onder Stichting JESS. Stichting JESS is onderdeel van Stichting Xtra en valt daardoor onder de algemene privacy reglement van Xtra.

Stichting Xtra hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Hier vind je de privacyverklaring en hier het privacyreglement, dat aangeeft hoe op basis van de AVG met persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten en plichten uit de AVG voortvloeien voor betrokkenen.